Co je etikoterapie

„Nejsme obětí nemoci, ale jejími původci“
C. Bezděk

 

Etikoterapii rozvinul a jako pojem zavedl MUDr. Ctibor Bezděk, český lékař z počátku minulého století. Jeho moudrost a hluboký vhled do fungování duchovních zákonů navazovala na poznání velkých myslitelů a lékařů  historie, jakými byli Platón, Sokrates či Paracelsus.

O propagací tohoto léčebného přístupu se u nás velkou měrou zasazuje MUDr. V. Vogeltanz.