Cukrovka - alternativní program vyléčení

Internetová média průběžně informují o alarmující situaci v nárůstu nemocných cukrovkou. Dominují případy diabetu 2. typu, který má epidemický charakter a výrazně (cca z 95 %) převyšuje výskyt diabetu 1. typu. Gestační diabetes je také cukrovkou typu 2 u gravidních žen.

Tzv. „stařeckou“ cukrovkou může onemocnět stejně teenager jako člověk na sklonku svých dní, běžně se objevuje už i u šestiletých dětí.

O epidemické formě diabetu bude řeč právě v tomto článku.

Oficiální informace uvádějí, že cukrovka se v ČR stala celonárodní epidemií a v tuto chvíli se u nás léčí přibližně 770 tisíc lidí (pozn. v roce 2006 to bylo kolem 700 tisíc.) a dalších 250 tisíc s nemocí žije několik let, aniž by o tom měli ponětí. Ročně se zvýší počet onemocnění o desítky tisíc. (M. Kvapil, prezident Diabetické asociace ČR).

Po vyhledání odborného lékaře se lidé s největší pravděpodobností dozvědí jen to, že budou léčeni tradiční medikamentózní léčbou a že onemocněli nevyléčitelnou chorobou.

Spoutáni svým vědeckým pojetím medicíny lékaři započnou léčbu, na jejímž konci však není vyléčení.

Z celostního pohledu jejich skepse a radikální verdikty zbavují nemocného pozitivní myšlenky v podobě šance na uzdravení a to přesto, že cukrovka 2. typu - epidemická cukrovka nemocí vyléčitelnou je!

Kolem diabetes vzniklo lékařské odvětví zcela závislé na slepé důvěře nemocných. Lidé vystrašeně naslouchají svým diabetologům, kterých se nikdy nezeptají, zda už někoho z diabetu za svou praxi vyléčili. Hledáte-li např. časopis o cukrovce, nejprve se přesvědčte, zda není plný reklam a nabídek potřeb pro diabetiky.

V roce 1950 se lékaři naučili provádět analýzy krevního séra na inzulín. Ty pak rychle odhalily, že přibývající případy diabetu nebyly „klasickou“ cukrovkou 1. typu.

Zatímco u cukrovky 1. typu byla produkce inzulínu nedostatečná či zcela scházela, nová choroba se naopak vyznačovala nezřídka dokonce nadměrnou hladinou krevního inzulínu. Problém spočíval v tom, že inzulín neúčinkoval, neredukoval krevní cukr.

Jelikož choroba byla už po téměř dvacet let obecně známá jako cukrovka, byla přejmenována na „cukrovku typu 2“. Tím byla odlišena od původní cukrovky, kterou lze přičíst nedostatečné produkci inzulínu slinivkou břišní.

Kdyby poté lékařskou scénu ovládl dietní přístup známý z předcházejících 20 let, byla by „cukrovka 2“ všeobecně rozpoznána jako vyléčitelná, choroba, už koncem šedesátých let. Nestalo se tak, protože byl zahájen výzkum „zázračných léků“.

Pro oba typy diabetes je ještě stále předepisován inzulín. Ve formě injekcí je náhradou za inzulín, který tělo již neprodukuje. Tento přístup je nepochybně naprosto nezbytný k uchování života skutečného diabetika s onemocněním typu 1, ale jeho aplikace u diabetu typu 2 je vysoce pochybná.

Je důležité si uvědomit, že inzulín ani žádná orálních hypoglykemických drog cukrovku vůbec neléčí, jen vyčerpává a oslabuje organismus. Ani jeden z lékařských přístupů není navržen k normalizaci příjmu glukózy buňkami, které potřebují z ní získávanou energii pro správnou činnost.

U příznaků cukrovky typu 2 se tedy jedná o tělesné signály elementární neschopnosti buněk správně metabolizovat glukózu. Buňky našeho těla se postupně ucpou uměle vyrobenými či „upravenými“ toxickými tuky a oleji. Buněčná membrána ztuhne a stane se mazlavou, což překáží mechanizmu transportu glukózy.

Tím se stávají nezpůsobilými přenášet glukózu z krevního toku do svého nitra. Glukóza pak buď zůstává v krvi či se ukládá ve formě tělesného tuku, glykogenu, anebo je vylučována v moči.

Tuky a oleje nejsou stejné. Některé jsou zdraví prospěšné a užitečné; mnohé, obvykle laciné odpadní oleje a jejich v supermarketech nabízené neurčité směsi, jsou doslova zhoubné. Rozdíl ovšem není v nasycenosti či nenasycení, jak se nám výrobci tuků a olejů snaží namluvit. Mnohé nasycené oleje a tuky jsou velmi prospěšné, zatímco mnohé nenasycené jsou vysoce škodlivé. Důležitý rozdíl pro zdraví spočívá v tom, zda ten který olej či tuk připravila Matka Příroda a byl ponechán bez úprav, jako je např. rafinace, či byl člověkem připraven uměle a upraven pro vzhled, chuť a trvanlivost.

V tomto ohledu má nepoctivá reklama za cíl vytvořit odbyt pro levné podřadné oleje, jako je například sojový, bavlníkový a řepkový. Ve vyspělých zemích jsou největším ověřeným zdrojem olejů zalepujících naše buňky průmyslově vyráběné sušenky, dorty, apod., prostě takřka jakékoliv trvanlivé pečivo. Kvůli zisku se zde používá podřadných forem tuků a olejů. Při jisté informovanosti a uvědomělosti veřejnosti by tyto oleje a produkty nikdo nekupoval, a na světě by značně ubylo cukrovkářů.

S cukrovkou souvisí další zdravotní komplikace jako například mrtvice, neuropatické srdeční potíže, onemocnění cév. Mezi její symptomy patří i zvýšená hladina triglyceridů, ledvinové a jaterní poruchy, polycystický syndrom vaječníků, systémová kandida a řada dalších příznaků nemocí, na něž školská medicína pohlíží jako na oddělené a vzájemně nezávislé choroby. Ty jsou pak léčeny neprovázaně různými lékařskými obory i různými lékaři.

 

Alternativní program léčby cukrovky typu 2 dle Thomase Smitha

(Thomas Smith je nekonformní výzkumník oboru medicíny. Úspěšně se vyléčil z vlastní cukrovky typu 2)

Cílem každého efektivního alternativního programu určeného k léčbě cukrovky typu 2 je opravit a uzdravit vlastní tělesný kontrolní mechanizmus zpracování krevního cukru. Je to jen tato nesprávná funkce toto mechanizmu, která časem vyvolává četné oslabující symptomy.

Krok 1: Oprava defektního regulačního systému krevního cukru.
Mezi původce moderní cukrovkové epidemie patří uměle upravené tuky a oleje nabízené v supermarketech, stojící v plastových nádobách v pokojové teplotě regálů. Ty je nutno zaměnit za zdánlivě staromódní, ale čisté a zdraví prospěšné tuky a oleje.

Konzumujte jen tepelně neupravované, za studena lisované oleje- lněný olej, rybí olej a příležitostně olej z tresčích jater, a to tak dlouho, dokud se hladina krevního cukru nezačne stabilizovat.

Pak přiberte zdravé tuky, jako například pravé máslo, panenský kokosový a olivový olej a čistý živočišný tuk.

Čtěte nálepky a odmítejte konzumovat laciné odpadní oleje. Trvale odstraňte ze stravy veškeré laciné rafinované toxické odpadní tuky a oleje a také jídla, která je obsahují (polotovary, restaurace).

Krok 2 : Doplňujte chronický nedostatek vitamínů a minerálů.
Uměle vyráběné chemické doplňky se vstřebávají do organismu jen částečně (mladí lidé- ověřeně vstřebávají jen z 25-30%, padesátníci a starší jsou to sotva 3%).

Tělo potřebuje minerály a vitamíny v koloidním stavu, tzn. „mikro velikosti“. Doma čerstvě připravované džusy z čerstvé zeleniny mají ověřenou vstřebatelnost kolem 97%, a to jak u mladých, tak u starších lidí.

I kdybyste měli buňky ucpané tuky a oleji, vstřebání ve smyslu anion/kation bude vždy lepší, než u prakticky mrtvých chemických doplňků.

Krok 3: Pod lékařským dohledem, postupně přestaňte užívat orální hypoglykemika.
Zbavíte se tím i doplňkových léků, předepisovaných jen proto, aby působily proti vedlejším účinkům.

Krok 4: V průběhu cyklu uzdravování nepřetržitě kontrolujte krevní cukr.
Provádějte kontrolu přirozené hladiny krevního cukru s použitím glykemických tabulek, často konzumujte „malá jídla“, užívejte vlákniny, provádějte pravidelné cviky na povzbuzení krevního oběhu po jídle.

Krok 5 : Ke slazení užívejte Stevie rebaudiany (cukrová tráva).
Stevia je ve svém přirozeném stavu až 300x sladší než cukr a po vhodném zpracování ještě mnohem víc. Její léčivé použití zahrnuje regulaci glykémie, zabraňuje vysokému tlaku, léčí kožní problémy a předchází zubnímu kazu. Další studie ukázaly, že je to přirozený antibakteriální a protivirový prostředek. Stevia je výborná věc! Navíc je nekalorická a neobsahuje uhlohydráty.

Vynechejte cukry a umělá sladidla (aspartam apod.). Jsou (nejen) pro diabetiky extrémně jedovatá a nebezpečná; mnohá z nich jsou ve skutečnosti ještě mnohem horší než cukr, jemuž se diabetik pokouší vyhnout.

Krok 6: Dokud se krevní cukr nestabilizuje, vyhněte se stimulantům.
Alkoholu, kofein a další spouštějí uvolňování cukru z jater.

Krok 7: Veďte si záznam o měření glukózy.
Všechno, co děláte, zaznamenávejte do léčebného diáře.!!

Krok 8: Postupně zařazujte do stravy další zdravé potraviny.
Když opět naběhne správná regulace krevního cukru. Kontrolujte účinky takto přidávaných jídel sledováním hladiny krevního cukru a značkami na proužcích kontrolních papírků.

Udržujte tento program, dokud se neobnoví normální hodnoty inzulínu a hladina krevního cukru se stabilizuje v normálu. Poté, pankreas nadměrnou produkci inzulínu pozvolna zastaví. Tento proces typicky trvá trochu déle a může být ověřován, jestliže přimějete svého lékaře, aby posílal do laboratoře vzorky vaší krve k stanovení inzulínu v krevním séru. Poté, co se obnovila kontrola cukru, je dobré vyčkat pár měsíců, a pak nechat lékaře hladinu inzulínu ověřit. Je hezké mít cukr na normální úrovni, ale ještě hezčí je dosáhnout toho bez přemíry inzulínu v krevním řečišti.

U těch, kteří začnou vědomě pracovat na samoléčbě onemocnění ihned po jeho zjištění, to obvykle trvá pár měsíců, někdy i méně. U lidí, kteří takto strádali řadu let, se doba zotavování může prodloužit na rok i více. Je tedy dobrý důvod začít jednat a zvrátit průběh onemocnění okamžitě poté, jakmile bylo zřetelně rozpoznáno.

Vedlejší poškození vyvolaná onemocněním se postupně sama opraví. Cévní problémy, způsobené chronicky zvýšenou hladinou glukózy, za normálních okolností samy vymizí bez vědomého úsilí.

Valná většina z nás je nucena konzumovat potraviny, vyrobené z nekvalitních surovin, které, jak bylo uvedeno, jsou primárním původcem choroby. Nicméně neonemocníme všichni. Dispozice k propuknutí cukrovky dotváří samozřejmě i příčiny v rovině psychické. Ty jsou mnohdy spouštěčem rozvoje příznaků.

Nezbytným 9. krokem k prevenci a vyléčení diabetu, uváděným zde mimo protokol pan T.Smitha , je u cukrovkářů změna pohledu na pojetí tématu lásky. Tedy, především, schopnosti přijímat i dávat lásku.

Mnohdy, i když se láska nabízí, prochází skrze nemocné nedostatečně zpracovaná, stejně jako cukr krví. Pesimistický pohled na život, odmítání sladkých stránek života, stesk po tom, co by bylo kdyby.

Vzájemná blízkost milujících kolem je nahrazována sladkostí cukru, ve kterém nemocní hledají to, co postrádají. Náhradní rovina citového naplnění je pak symbolicky vyjádřena i přechodem na náhradní sladidla.

Když se podíváme na stav komunikace mezi lidmi a úroveň vztahů ve společnosti, je lavinovité šíření diabetu nejen srozumitelnější, ale vlastně i očekávatelné.

Pokusme se tedy každý za sebe lásku do života vracet, je neúčinnější prevencí tzv. civilizačních a epidemických chorob.

 

Použité zdroje:

  • Smith, T. :Insulin: Our Silent Killer, Rev. 2nd Ed. July, 2000 p-20 Thomas Smith
  • www.idnes.cz
  • www.healingmatters.com
  • www.stevia.net